Wspieraj i pomagaj

Zweryfikowane Zbiórki

Wybierz jak chcesz pomóc

Pomoc w Krakowie

Zbiórki organizowane przez krakowskie organizacje na pomoc Uchodźcom

Zbiórki ogólnopolskie

Zbiórki, których celem jest wsparcie Uchodźców na terenie całego kraju.

Pomoc dla dzieci

Zbiórki, których celem jest pomoc ukraińskim dzieciom.

Pomoc w Ukrainie

Zbiórki, których celem jest pomoc ofiarom wojny na miejscu w Ukrainie.

Wsparcie uchodźców

ZBIÓRKI LOKALNE

POMOC UCHODŹCOM W KRAKOWIE

Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz

Działania pomocowe na rzecz Ukrainy i Ukraińców. Wpłaty na konto: 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904 tytułem: „pomoc dla Ukrainy”.

SalamLAB (STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU)

Działania pomocowe na rzecz Ukrainy i Ukraińców. Wpłaty na konto: 57 1140 2004 0000 3102 8192 3774.

Fundacja Nidaros

Działania pomocowe oraz centrum dla Uchodźców przy ul. Kalwaryjskiej 69.

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U - WORK

Fundacja stała się centrum działań pomocowych w Krakowie. Wpłaty na konto: 77 1600 1013 1825 9427 0000 0009 tytułem: “Darowizna na cele statutowe”.

Fundacja Inteligentna Małopolska

Na zakup podstawowego sprzętu do ochrony, w tym: hełmy, kamizelki, apteczki taktyczne, leki, śpiwory, odzież termiczna na potrzeby osób zaangażowanych w obronę Ukrainy. Wpłaty na konto: 90 1020 2892 0000 5902 0665 2400 tytułem: “darowizna dla Ukrainy”.

Fundacja Instytut Polska - Ukraina

Organizacja zbiera środki na pomoc uchodźcom i innym poszkodowany w wyniku wojny. Nie przyjmuje pomocy dla wojska. Wpłaty na konto: 61 1600 1013 1893 2582 5000 0002 tytułem: “Darowizna na pomoc Ukrainie”.

Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Zbiórka zorganizowana przez wolontariuszy, którzy zaangażowali się w pomoc w punkcie pomocy dla Uchodźców przy ul. Daszyńskiego 16. Zebrane fundusze zostaną przekazane na zakup produktów pierwszej potrzeby do prowadzonego przez Centrum Wielokulturowe Magazynu i “FreeShopu”. Na profilu Facebook’a Centrum publikowane są aktualne listy potrzeb.

Fundacja Widowisk Masowych

Środki na pomoc medyczną oraz wsparcia wojska w Ukrainie. Wpłaty na konto: 40 2030 0045 1110 0000 0413 8860 tytułem: “Darowizna dla Ukrainy”.

Stowarzyszenie Stare Podgórze

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Magazynu Darów dla Uchodźców wojennych z Ukrainy. Wpłaty na konto: 83 1020 4900 0000 8002 3418 3641 tytułem: “Magazyn Darów”.

Fundacja Twoja Widzialna Ręka

Pomoc Uchodźcom szukającym schronienia w Polsce, a w szczególności w Krakowie.

Fundacja Wolno Nam

Utrzymanie hostelu interwencyjnego Challenging Hope przy ul. Piłsudskiego 13:00. Wpłat można dokonywać na konto: 08 2530 0008 2097 1032 0026 0001.

Stowarzyszenie CSW Wiewiórka - Zupa dla Ukrainy

W Składzie Solnym, w CSW Wiewiórka, przy ul. Na Zjeździe 8 ruszył magazyn zup dla osób z Ukrainy uciekających przed wojną. Pełnimy wolontariacki dyżur codziennie między 10 a 20. System pomocy działa wielotorowo - nie tylko mieszkańcy gotują i przynoszą posiłki, stałe dostawy zapewniają także krakowskie restauracje. Wsparcie finansowe pozwoli na sprawniejsze dowożenie zup do docelowych miejsc (nawet na granicę), logistykę i zarządzanie magazynem, bieżące potrzeby, jak chociażby herbata dla wolontariuszy.

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Zbiórka na pomoc dla Uchodźców z Ukrainy. Fundacja przyjmuje Uchodźców zapewnia transport, zakwaterowanie i wyżywienie. Wpłaty na konto: 90 1050 1445 1000 0090 8058 4361 tytułem: “solidarni z Ukrainą”.

STOWARZYSZENIE MANKO - GŁOS SENIORA

Zbiórka pieniężna na rzecz pomocy Uchodźcom przebywającym w Polsce. Wpłaty na konto: 36 2490 0005 0000 4600 3373 9579 tytułem: “Solidarni z Ukrainą”.

NEONATUS Krakowska Fundacja Dziecka Narodzonego

Wspólnie z Fundacjami: Koalicja dla Wcześniaka, Tęczowy Kocyk oraz Matkowelove prowadzą działania w celu wsparcia oddziałów neonatologicznych. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na wsparcie szpitali poprzez zakup sprzętu, leków i pomoc w ewakuacji wcześniaków.

Fundacja Padre

Fundacja w części należącego do niej budynku przy ul. Kalwaryjskiej 42 tworzy Centrum Wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy. Potrzebujący znajdą tam zakwaterowanie jak również pomoc psychologiczną, socjalną i prawną. Wpłaty na konto: 50 1240 4432 1111 0011 0826 8530.

Fundacja Targ Pietruszkowy

Razem ze Stowarzyszeniem Polska Ekologia, Fundacją Twoja Widzialna Ręka i przy wsparciu Fundacji „Fundacja z rąk do rąk” co tydzień od 9 kwietnia 2022 r. w ramach Targu Pietruszkowego na Podgórzu będą rozdawane paczki ze świeżą żywnością dla Uchodźców z Ukrainy. Wpłaty na konto: 35 1140 2004 0000 3202 8223 1417 tytułem: “darowizna na cele statutowe – Paczka dla Ukrainy”. Lub kupując cegiełkę - paczkę pietruszkową.

Fundacja JMP - Inspiracje w Edukacji

Zbiórka środków umożliwiających bezpieczny start rodzinom szukającym schronienia w Polsce. Fundacja planuje stworzenie domu, w którym mogłoby zamieszkać kilka rodzin wraz z opieką psychologiczną i Klubem Malucha.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków

MOPS Kraków planuje uruchomienie w Krakowie domu pomocy społecznej dla osób chorych i niepełnosprawnych, które musiały uciekać przed wojną z Ukrainy. Da on schronienie on opiekę 60 osobom. Wpłaty na konto: 32 1020 2892 0000 5702 0662 7352 tytułem: “Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków darowizna na stworzenie DPS”.

Miasto Kraków

Numery rachunków bankowych do wsparcia obywateli z Ukrainy: PLN: PL 75 1020 2892 0000 5502 0800 1069 EUR: PL 02 1020 2892 0000 5602 0800 0103 GBP: PL 54 1020 2892 0000 5602 0800 0137 USD: PL 02 1020 2892 0000 5902 0800 0053 Kod SWIFT: BPKOPLPW tytułem: “Pomoc dla obywateli Ukrainy”.

Wsparcie uchodźców

ZBIÓRKI OGÓLNOPOLSKIE

pomoc uchodźcom na terenie całego kraju

Polski Czerwony Krzyż

Wpłaty na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 tytułem: "UKRAINA".

Fundacja Polska Pomoc

Pomoc mieszkańcom Ukrainy, transport Uchodźców z granicy, pomoc noclegowa i rzeczowa w Białymstoku. Wpłaty na konto: 22 1600 1462 1885 1446 5000 0001 tytułem: “Pomoc Ukrainie”.

Fundacja Beneficjum

Pomoc rzeczowa Ukraińcom w Polsce i w Ukrainie.

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Pomoc dla Uchodźców w Polsce oraz osobom pozostającym w Ukrainie. Wpłaty na konto: 71 2030 0045 1110 0000 0343 05 90 tytułem: “Ukraina”.

Specjalistyczna Jednostka Ratownictwa Weterynaryjnego

Pomoc (w szczególności specjalistyczna i medyczna) poszkodowanym w wyniku działań wojennych ludziom i zwierzętom. Wpłaty na konto: 96 1140 2004 0000 3302 8208 8553 tytułem: “UKRAINA”.

Fundacja AVALON

Zbiórka na Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Sursum Corda

Zbiórka na zakup bonów towarowych dla Uchodźców z Ukrainy. Wpłaty na konto: 11 8805 0009 0018 7596 2017 0003 tytułem: “UKRAINA”.

Fundacja PKO BANKU POLSKIEGO

Uruchomienie dedykowanego konta na rzecz pomocy dla Ukrainy. Wpłaty na konto: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014 tytułem: “Wpłata na pomoc dla Ukrainy”.

Fundacja Open Culture

We współpracy z PEN Ukraina, PEN Białoruś oraz Polskim PEN Clubem uruchomiły dedykowane konto na rzecz wsparcia dla ukraińskich działaczy kultury i ich rodzin. Wpłaty na konto: 06 1870 1045 2078 1068 6320 0001 tytułem: “darowizna na PEN Ukraina”.

Porozumienie Wschód - Zachód

Powołanie i utrzymanie Ogólnopolskiego Pozarządowego Sztabu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy w siedzibie we Wrocławiu. Wpłaty na konto: 95 1750 0012 0000 0000 3889 1707, tytułem: “DAROWIZNA - POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY”.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

Fundusz wsparcia Uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Fundacja Dla Zwierząt i Środowiska “Lepszy Świat”

Stworzenie i prowadzenie punktu pomocy dla Osób z Ukrainy oraz ich zwierząt.

Fundacja Wysokich Obcasów

Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz organizacji charytatywnych pomagających uchodźcom i ofiarom wojny w Ukrainie. Wpłaty na konto: 40 2190 0002 3000 0046 4053 0101.

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Wsparcie Centrum Wczesnego Wspomagania Niewidomych Ukraińców.

Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna

Wsparcie medyczne w Ukrainie oraz pomoc medyczna i materialna Uchodźcom w Polsce. Wpłaty na konto: 66 1140 2017 0000 4402 1300 0856 tytułem: “darowizna na cele statutowe - pomoc uchodźcom z Ukrainy”.

Wsparcie uchodźców

Pomoc dla dzieci

Zbiórki na pomoc dla ukraińskich dzieci

Unicef Poland

Pomoc dla dzieci w Ukrainie.

SOS Wioski Dziecięce

Pomoc osieroconym dzieciom z Ukrainy, również w ewakuacji Domów Dziecka.

Fundacja Świętego Mikołaja

Pomoc ukraińskim dzieciom w Polsce i w Ukrainie. Wpłaty na konto: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 tytułem: “darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie”.

Fundacja Przyszłość dla Dzieci

Pomoc dzieciom z Ukrainy.

Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty

Wsparcie ukraińskich dzieci w nauce.

Stowarzyszenie Twoje Miejsce

Pomoc dzieciom z Ukrainy w Polsce. Środki na zajęcia wspierające, opiekę psychologiczną i pedagogiczną dla ukraińskich dzieci.

Fundacja Formika Dzieciom

Pomoc dzieciom i ich mamom z Ukrainy, również dzieciom z domów dziecka. Przygotowanie domu na przyjęcie dzieci z ukraińskiego sierocińca.

Fundacja Krwinka

Pomoc dzieciom onkologicznym z Ukrainy i ich rodzicom.

Fundacja Happy Kids

Ewakuacja dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych z Ukrainy.

Wsparcie uchodźców

POMOC NA TERENIE UKRAINY

wsparcie ofiar i walczących

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Pomoc humanitarna, ewakuacja ludności i pomoc psychologiczna dla dzieci.

Polska Akcja Humanitarna

Pomoc dla mieszkańców i mieszkanek Ukrainy szczególnie wzdłuż linii frontu, ale i na przejściach granicznych.

Fundacja Pomagam.pl we współpracy z Fundacją „Nasz Wybór”

Zbiórka #Solidarni z Ukrainą. Środki przekazywane są ukraińskiej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną.

Caritas Polska

Caritas Polska wspiera rzymskokatolicką Caritas-Spes oraz grekokatolicką Caritas Ukraina, działające na terenach objętych wojną, wysyła transporty humanitarne do Ukrainy, a także pomaga ukraińskim Uchodźcom w Polsce. Wpłata dowolnej kwoty na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 tytułem: “UKRAINA”. SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).

Fundacja HumanDoc

Wsparcie humanitarne mieszkańców terenów objętych wojną, pomoc w ewakuacji ludności cywilnej.

Fundacja Pro Spe

Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na rzecz Caritas Ukraina zapewniającą pomoc mieszkańcom Ukrainy na miejscu. Wpłaty na konto: 74 1140 1225 0000 2343 2600 1001 tytułem: „Pomoc na Ukrainie”.

Fundacja Siepomaga

Ogólnopolska Zbiórka na pomoc Ukrainie. Pomoc humanitarna dla ofiar wojny w Ukrainie.

Fundacja Służby Ratunkowe RP

Wsparcie działalności ukraińskich medyków oraz doposażenie i działalność Zespołu Wsparcia Międzynarodowych Działań Medycznych Zintegrowanej Służby Ratowniczej, która ogłosiła gotowość wyjazdu Zespołu Ratowniczego w rejon konfliktu.

Polska Misja Medyczna

Wsparcie medyczne mieszkańców Ukrainy.

Fundacja Dobra Fabryka

Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie oraz na granicy.

Fundacja ADRA Polska

Pomoc humanitarna mieszkańcom Ukrainy Wpłata na konto: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 tytułem: “Pomoc potrzebującym na Ukrainie”.

Fundacja Turbo Pomoc

Pomoc dla dzieci i rodzin poszkodowanych w Ukrainie.

Fundacja To się uda

Pomoc humanitarna dla ofiar wojny w Ukrainie.

Fundacja Ari Ari

Środki na zorganizowanie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w tym niewidomych i słabowidzących.

Polski Zespół Humanitarny

Pomoc medyczna dla Ukrainy.

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Pomoc dla Ukrainy. Wpłaty na konto: 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 tytułem: “Dla Ukrainy”.

Fundacja Ukraina

Zbiórka na wsparcie obrony terytorialnej Ukrainy, pomoc humanitarną oraz potrzeby Uchodźców. Wpłaty na konto: 39 1090 2398 0000 0001 4980 4904 tytułem: “darowizna, saveUkraine”.

Fundacja Uniters (United Volunteers)

Wsparcie walczących w Ukrainie. Zakup sprzętu, środków medycznych.

Fundacja Gotowi do Działania

Organizacja ewakuacji cywili uciekających przed wojną z Ukrainy. Finansowanie codziennych transportów z dworca we Lwowie.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dedykowane konto na zbiórkę środków przekazywanych do Narodowego Banku Ukrainy. Wpłaty na konto: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002; odbiorca: Narodowy Bank Ukrainy; tytułem: “Wsparcie dla Ukrainy”.

Polska Akcja Humanitarna

Pomoc dla mieszkańców i mieszkanek Ukrainy szczególnie wzdłuż linii frontu, ale i na przejściach granicznych.

Watch The Video

Last Year Was Amazing.

take a look.

Don't Wait ‘Till The Last Moment

CONFERENCE STARTS IN . .. ...

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

strive to get better

we got some good reviews